Vanuit een brede ervaring in de corporatiesector dragen wij bij aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van uw corporatie. Wij bieden daartoe onder meer ondersteuning bij:

  • Volkshuisvestelijke sturing
  • Vastgoedsturing
  • Kasstroomsturing
  • Investeringsbeleid
  • Financieel beleid
  • Informatieverzorging

Het werkveld van de woningcorporatie heeft met de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting, hernieuwde inhoud gekregen. Elke corporatie heeft de gevolgen van deze regelgeving in korte tijd moeten vertalen naar concrete acties en maatregelen. Voorwaar geen sinecure daar welhaast elke functie en alle administratieve systemen aanpassing behoeven. Meer dan ooit staat het belang van de klant voorop en zal vanuit dat belang naar de dienstverlening van de corporatie worden gekeken. Dat vergt toegesneden kennis van alle categorie├źn vastgoed (naar doelgroep) en de prijsstelling daarvan. Naast de klant en het pand is ook de governance van invloed op de bedrijfsvoering.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.