Met coachen geven wij u een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie. Doel is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

Tijd voor bezinning

Bent u niet tevreden met uw werkprestaties? Staat u onder druk van een toezichthouder of leidinggevende? Voelt u zich alleen staan in het managementteam? Twijfelt u of u nog voor elkaar krijgt wat u wilt? Zien uw medewerkers u nog zitten? Ondervindt u op uw werk een toenemend aantal conflicten? Ligt u vaak wakker van het werk? Voelt u zich vaak opgejaagd?

Indien u zich in een van deze situaties herkent, is het tijd voor bezinning. U bent zelf de sleutel tot succes. Om dat te ontdekken en tot uitvoering te brengen, kortom uw persoonlijke effectiviteit te vergroten, staan wij u graag terzijde.

Aanpak

Onze aanpak kent drie thema’s waarbij het doel is inzicht te krijgen in het eigen gedrag - emotioneel en rationeel - in een balans die steeds opnieuw moet worden gevonden. Die thema’s zijn:

  1. De primaire levenshouding in de bipolariteit van (on)geluk
  2. Blokkades in het zelfbeeld in relatie tot de omgeving
  3. Ontwikkeling van talenten

Bij de levenshouding draait het steeds om kind-ouderrelatie, relatie en gezin, werk, materieel welzijn en sociale relaties.

De blokkades concentreren zich op negatieve conclusies over uzelf en het zelfbeeld dat is gevormd in de omgeving waarin u verkeert. Centraal daarbij staan gevoelens van schuld, controle, zelfwaardering, kwetsbaarheid en gevaar.

De ontwikkeling van talenten richt zich op dat wat u kunt!

Wij bieden u een multidisciplinaire aanpak, zowel werkinhoudelijk als in gedrag.
Wij zijn steeds uit op verbindingen en gaan ervan uit dat werk leuk en inspirerend moet zijn.
Wij-gevoel staat centraal.
Wij bezien u in uw omgeving en houden u daarbij een spiegel voor.
Wij zijn niet uit op korte termijn successen maar gaan voor langdurig effect.
Wij bieden uiteraard vertrouwelijkheid.

Samenwerking met drs. Armando Theunisse, psycholoog, borgt onze professionaliteit.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.