Vanuit onze ruime ervaring als interim-manager ondersteunen wij uw organisatie bij veranderingen als een financiële herstructurering, reorganisatie of crisis. Veranderingen die met onze professionele inzet, kunnen worden vormgegeven dan wel beheerst.

Van organisatiedoelstellingen naar samenhangende acties

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan een zich wijzigende omgeving. Van belang daarbij is dat de organisatie de vertaalslag blijft maken van organisatiedoelstellingen naar operationele acties die onderling samenhangen. De inzet van human capital – alle kennis, vaardigheden en ervaringen van de medewerkers – is daarbij cruciaal. Sleutelbegrippen zijn: oplossingen, eigenaarschap, menselijke maat, draagvlak en communicatie.

Gestructureerde aanpak

Wij bieden u een gestructureerde aanpak om tot de gewenste aanpassingen/verbeteringen van uw organisatie te komen:

  • Een situatieanalyse met inventarisatie van mogelijke knelpunten
  • Een op de situatieanalyse gebaseerd resultaatgericht plan van aanpak
  • Een multidisciplinaire, resultaatgerichte aanpak waarbij optimalisering van het resultaat door samenwerking, voorop staat
  • Zorgvuldige begeleiding van de implementatie van de gewenste aanpassingen/verbeteringen

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.