Samenwerken in een netwerk heeft tot doel om met gebruikmaking van ieders kwaliteiten, een optimaal eindresultaat te bereiken. Samenwerken borgt ook de continuïteit in de dienstverlening aan de klant. We werken hiertoe samen met de volgende partijen: