Samenwerken in een netwerk heeft tot doel om met gebruikmaking van ieders kwaliteiten, een optimaal eindresultaat te bereiken. Samenwerken borgt ook de continuïteit in de dienstverlening aan de klant. We werken hiertoe samen met de volgende partijen:

Governance vraagstukken

Ben Spelbos van Cyrus B.V., voormalig auditpartner van PWC, op de gebieden:

  • Zelfevaluatie raad van toezicht/raad van commissarissen
  • Ontwerp toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader
  • Boardroom vraagstukken
  • Publicaties
logo-cyrus.png

Interim-management

Patrick Koning RA van K&V Business Solutions B.V. op de gebieden:

  • Interim-management corporatiesector
  • Bestuurscontrol
  • Vastgoedvraagstukken
Logo_K_V_Business_Solutions_BV.gif

Opleiden

De Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW) voor financiële trainingen van (aankomend) commissarissen van woningcorporaties.

Avicenna Academie voor Leiderschap wordt door de VTW ingezet voor de organisatie van de trainingen.

Erly Governance Academy voor financiële trainingen van (aankomend) commissarissen in de publieke sector.

vtw-logo.png logo_avicenna.jpg erly-logo.png

Coachen

Armando Theunisse, psycholoog.

logoarmando.jpg

Werving en selectie

Gasseling Search, een executive search bureau gericht op organisaties en kandidaten die actief zijn op het snijvlak van privaat en publiek. Zij werven en selecteren voorzitters, toezichthouders, bestuurders, directeuren en mt-leden.

gasselingsearch-logo.png