Een greep uit de verrichte opdrachten; referenties zijn beschikbaar:

 • Woningcorporatie met 52.000 woningen, 550 fte en een omzet van € 340 miljoen; Concerncontroller
  • Financieel beleid ontwikkeld mede tegen de achtergrond van het Drie Kamermodel
  • Vormgeven van te centraliseren controlfunctie onderscheiden naar businesscontrol en managementcontrol
  • Stroomlijnen Informatieverzorging
 • Woningcorporatie met 16.000 woningen, 170 fte en een omzet van € 100 miljoen; Adviseur directeur/bestuurder
  • Ontwikkelen en implementeren van investeringsstatuut
  • Opzetten risicobeheersings- en controlesysteem
  • Verbeteren informatieverzorging en herontwerpen (meerjaren)begroting
  • Doorontwikkelen sector Finance&Control
 • Woningcorporatie met 89.000 woningen, 1.150 fte en een omzet van    € 500 miljoen; adviseur RvB
  • Formuleren financieel beleid gericht op waardesturing van het vastgoed
  • Aansturen waardering van de gehele vastgoedportefeuille
  • Verzorgen jaarverslag en jaarrekening in het bijzonder inzake de financiële problematiek, vastgoed (stelselwijziging), financiering en derivaten (foutenherstel)
  • Analyseren van en adviseren over omvangrijke verkooptransacties
 • Woningcorporatie met 14.000 woningen, 170 fte en een omzet van € 80 miljoen; Directeur bedrijfsvoering
  • Ontwikkelen en implementeren van financieel beleid
  • Ontwikkelen en implementeren van investeringsstatuut
  • Herontwerpen (meerjaren)begroting
  • Professionaliseren van de bedrijfsvoering en initiëren bezuinigingsoperatie
 • Woningcorporatie met 50.000 woningen, 600 fte en een omzet van € 260 miljoen; Directeur Finance en Control
  • Aansturen integratie na fusietraject
  • Structureren informatieverzorging
  • Professionaliseren bedrijfsvoering vanuit de financiële invalshoek
 • Servicebedrijf academisch ziekenhuis, 1150 fte en een omzet van ruim € 170 miljoen; Adviseur van de directeur
  • Structureren informatieverzorging
  • Ontwerp accounting principles
  • Bedrijfseconomische advisering (investeringen en kostprijzen)
  • Ontwerpen begrotingsopzet
 • Categoraal ziekenhuis met een omzet van € 29 miljoen; Directeur financiën en waarnemend bestuurder
  • Structureren informatieverzorging
  • Aansturen bedrijfsvoering; incorporeren van kostprijzen en optimaliseren contracten
 • Zorginstelling voor opvang van verstandelijk gehandicapten met een van jaaromzet € 470 miljoen. Omzet West Nederland bedraagt € 115 miljoen; Manager Finance en Control
  • Structureren bestuurlijk besluitvormingstraject
  • (Bij)sturen van interne informatieverzorging
  • Verrichten van bedrijfseconomische analyses en adviseren over vastgoedbeheer
  • Zorg dragen voor productieafspraken
 • Zorginstelling voor opvang van verstandelijk gehandicapten; 2200 medewerkers en een omzet van € 68 miljoen; Directeur bedrijfsvoering en (waarnemend) bestuurder
  • Aansturen van de transformatie van een aanbod gerichte organisatie naar een vraag gestuurde zorgonderneming
  • Genereren van additionele opbrengsten (meerdere miljoenen structureel en incidenteel)
 • Woningcorporatie met 3500 woningen; adviseur directie/RvC
  • Ontwikkelen en implementeren van organisatorische en financiële structuur en corporate governance
  • Opzetten risicomanagement
  • Regie over fiscale en juridische aspecten inclusief die betreffende verbonden partijen
  • Beoordelen en herstructureren van bouwprojecten en grondposities
 • Thuiszorgorganisatie; 2500 medewerkers; Rechterhand van de directeur divisie Verpleging en Verzorging (750 fte)
  • Verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van de bedrijfsvoering, inhoudende kwaliteit en innovatie, personeel en organisatie, klantenservice en planning en control
  • Samenstellen van het ondernemingsplan
  • Toerusten van management en medewerkers in de verzakelijking van de dienstverlening
 • Instelling voor Zorg en Welzijn; Projectmanager
  • Projectmanagement gericht op planvorming en realisatie van een gezondheidscentrum. Participanten daarin zijn een thuiszorgorganisatie, huisartsen, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, cesartherapeuten en psychologen.
 • Woningcorporatie met 46.000 eenheden; Manager finance en ict/ lid MT van de BU Services (350 fte)
  • Regie over de vitale bedrijfsfuncties gedurende een ingrijpende herstructurering
  • Bijdragen aan het financieel- en automatiseringsbeleid van het concern
 • Gemeente (100.000+); Controller
  • Toerusten van het traditionele Grondbedrijf op de omvangrijke ontwikkelings-taken leidend tot de realisatie van de Toekomstvisie 2025
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van de projectenadministratie, financiële administratie en de verslaggeving
  • Ontwikkelen en invullen van een op grond-/ gebiedsexploitatie toegesneden planning- en controlcyclus