Vanaf 1 juli 2015 is de corporatiesector geconfronteerd met zeer sterk gewijzigde regelgeving, waarbij de overheid kiest voor stevige sturing van de activiteiten van woningcorporaties. Deze nieuwe Woningwet, Besluit en Regeling bevatten een grote verzameling van bepalingen, verwijzingen en verplichtingen. Een dik pakket dat zich moeilijk laat lezen, terwijl een goed inzicht in deze complexe spelregels noodzakelijk is om actief in en met de volkshuisvesting te acteren.

Om dit inzicht te verschaffen heeft Hans van Vark de uitgave ‘De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering’ geschreven, welke context biedt waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de woningwet. Het boek gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties in het kader van deze wet en in heldere en begrijpelijke taal worden lezers meegenomen door de verschillende wettelijke bepalingen, verwijzingen en voetnoten. Heldere schema’s en kaders ondersteunen de tekst, zodat lezers in een oogopslag kan zien hoe de verbanden tussen de verschillende bepalingen en uitwerkingen zijn. Duidelijk wordt welke nieuwe spelregels van belang zijn, wat hun impact is op de interne organisatie en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het interne en externe toezicht.

Op 1 juli j.l. is het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan Albert Kerssies, directeur van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties. De heer Kerssies heeft tevens het voorwoord van het boek geschreven en zei over de inhoud:

“Dit boek biedt een compleet overzicht van de wet in normale taal, zonder echt saai te worden. Het is geschreven in begrijpelijke taal, voor iedereen die te maken heeft met de Woningwet en werkzaam is in de corporatiesector. Het is naast een mooi naleesboek ook een prima stuk ‘gereedschap’ die helpt bij het begrijpen en goed toepassen van deze wet. Na het lezen van dit boek weet je heel goed wat de Woningwet voor gevolgen heeft voor de corporatie en hoe je deze in de praktijk moet en kunt toepassen ook in relatie tot het externe toezicht.”

Ook verschillende anderen waren zeer te spreken over het boek en zeiden daarover:

“Voordat je verdwaalt in alle wetteksten zal dit boek een mooi spoorboekje zijn en vind je snel wat je zoekt. Ik kan mij voorstellen dat de minister 150 exemplaren van dit boek bestelt voor de leden van de Tweede Kamer en in een aanbiedingsbrief schrijft: ‘Kijk, dit bedoelde ik nou echt, ik zou willen dat ik het zo helder had opgeschreven!’”
– Arjan Deutekom, directeur Woningstichting GoedeSted.

“Het boek geeft op een complete en logische wijze weer wat er allemaal in de regelgeving is opgenomen en welke acties er worden verwacht van de corporatie.”
– Ben Spelbos, voorzitter auditcommissie RvC van Woningstichting Portaal en Intermaris.

“Het boek is een noodzakelijk iets geworden voor elke bij een woningcorporatie verantwoordelijk functionaris. Geen stof om naast je bed op het nachtkastje te leggen, maar wel om bij de hand te houden om te beseffen waar het in de nieuwe regelgeving om draait,” – Jan van der Moolen, adviseur, visitator en commissaris

Meer informatie