Op 30 maart jl. kreeg Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Autoriteit wonen, het eerste exemplaar van de tweede druk van de auteur Hans van Vark uitgereikt. Dit boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de Woningwet, het Besluit en de Regeling en gaat in op doelen, bedoeling en taken van corporaties.

Zo'n driekwart jaar na de eerste druk al een nieuwe versie? Ja, inderdaad en met reden. De regelgever is na de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015 niet stil gaan zitten. Met de Veegwet en het Veegbesluit zijn een aantal correcties doorgevoerd en is het gebruikelijke werkterrein van de corporaties op punten hersteld dan wel uitgebreid. Voorbeelden daarvan zijn beheer voor derden, het verlenen van diensten in het kader van huisvesten van vergunninghouders en het verstrekken van collegiale leningen. Met het geactualiseerde 'Handboek modelmatig waarderen marktwaarde' valt een zekere verschuiving naar de waardering zoals die in de vastgoedsector te doen gebruikelijk is waar te nemen.

Het beoordelingskader scheiden DAEB/ Niet-DAEB heeft een plaats gekregen met consequenties voor de verslaglegging in nieuwe modellen voor de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Ten slotte is het perspectief van de klant nu in een afzonderlijk hoofdstuk belicht.

Waar Albert Kerssies, directeur van de VTW, het voorwoord bij de eerste druk verzorgde, nam Kees van Nieuwamerongen dat bij de tweede druk voor zijn rekening. Uiteraard gaat hij daarbij in op consequenties van de Wet- en regelgeving voor het externe toezicht in relatie tot intern toezicht, bestuur en uitvoering. Dóór de regelgeving heen kijken, de doelen en risico's voor ogen houden en met open vizier bewaken zijn opdrachten voor alle betrokkenen. Dit naslagwerk is daartoe onontbeerlijk.

Maart 2017

Meer informatie over het boek of bestellen