Interim-managers organiseren bij binnenkomst hun eigen vertrek

‘Je begint bij het begin en met het eind voor ogen'

Hans van Vark is via Interlink interim-manager bij Trias Woondiensten Lisse. Vorig jaar kwam de corporatie in het nieuws vanwege fraude. Er volgde een roerige tijd, maar nu klimt ze weer uit het diepe dal omhoog. Hoe opereert een interim-manager in zo’n situatie?

‘Zonder verleden is er geen heden, zegt Hans van Vark, ‘maar we gaan nu weer van het heden naar de toekomst.’ Daarmee wil hij zeggen dat het boek over fraude gesloten is en dat de corporatie zich weer richt op de toekomst. ‘Er is geknokt voor projecten die de corporatie een basis en kracht voor de toekomst geven.’

Van boekhouding naar crisismanagement

’Ik ben bij Trias Woondiensten begonnen als interim-manager Financiën en Control en werkte vanuit de filosofie dat cijfers alleen een uitkomst zijn. Het gaat er mij om wat er aan die uitkomsten ten grondslag ligt.’ In deze tijd stond de corporatie onder curatele van een door de miníster aangestelde externe toezichthouder. ‘De schade moest worden beperkt en er moest een basis gelegd worden voor de continuïteit van de activiteiten van de corporatie. Een kolfje naar mijn hand. Ik heb een plan van aanpak gemaakt om de organisatie weer gezond te maken; een organisatorische en financiële herstructurering waren noodzakelijk. Speerpunt was het inventariseren en beheersen van de risico’s van de vele projecten. Dat is een multidisciplinaire activiteit geweest, waarbij ik veelvuldig met juristen, fiscalisten en accountants geschakeld heb.’ ‘Mijn rol is gaandeweg uitgebreid. En met Pieter Smeijer, de algemeen directeur a.i. die ook het reorganisatieplan en het daarop volgende traject vorm heeft gegeven, is en wordt nauw samengewerkt. Dat houdt ook het nemen van niet populaire maatregelen in.’

Krachtenveld

Op 1 november 2005 trok de minister de externe toezichthouder terug. Er ontstond weer vertrouwen in de sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie. ‘Een positief bericht uit het krachtenveld waarin we ons als corporatie bevinden. Dit krachtenveld bestaat verder uit onze leden aan wie we ons moeten verantwoorden, de medewerkers die vertrouwen moeten hebben in de nieuw ingeslagen weg, en de huurdersbelangenvereniging waarvoor we ons best blijven doen een goede prijs-prestatieverhouding te leveren.’

Betrokken en verantwoordelijk

Met het bericht van het ministerie, het plan, het reorganisatietraject en het nieuwe corporate-governancebeleid, klimt de corporatie nu uit het diepe dal omhoog. Een nieuwe organisatie wordt opgetuigd. De corporatie betrekt een nieuw kantoorpand dat de eenheid van de organisatie en de communicatie bevordert. Ook wordt nieuw management aangetrokken dat de organisatie zal moeten vervolmaken. ‘Als interim-manager ben ik bij binnenkomst al bezig met het organiseren van mijn eigen vertrek. Je begint bij het begin en met het eind voor ogen.’

bron: relatiemagazine van Interlink, uitgave i-mail nr. 14 maart 2006.