Focus, en prioriteer de activiteiten naar nut en noodzaak, de kosten die daarmee gepaard gaan en de opbrengsten die kunnen worden gerealiseerd”. Volgens interim-manager Hans van Vark is dit wat er moet gebeuren in de financieel lastige tijden waarin de corporatiesector zich bevindt. Hans (registeraccoun-tant) heeft jarenlange ervaring als interim-manager binnen de corporatie-, zorg- en overheidssector.Woningcorporaties hebben, net als andere bedrijven, te maken met externe factoren die van invloed zijn op de financiële positie. Actuele voorbeelden voor woning-corporaties zijn de fiscale maatregelen van de overheid, de stagnatie van de verkoop en de Europese wetgeving. Daar valt weinig aan te veranderen. De vraag is, hoe gaan we er mee om? Er moet een vertaalslag naar de bedrijfsvoering worden gemaakt waarbij naar een (nieuwe) balans tussen de activiteiten, de kosten en de opbrengsten moet worden gezocht. Corporaties zullen meer terug moeten naar de basis van hun bestaan.

Dat is ook de richting die de overheid steeds meer voorstaat. Het directe gevolg hiervan is dat corporaties hun bedrijfsvoering moeten doorlichten en vervolgens toespitsen op de veranderde omstandigheden.Voor beheer en ontwikkeling is het van belang om het strategisch voorraadbeleid op orde te hebben. Hieruit moeten keuzes worden gemaakt en worden gefocust op de hoofdactiviteit. Daarbij is value for money niet alleen voor de klant maar evenzeer voor de corporatie van belang. Bij de te maken keuzes speelt maatvoering dan ook zeker een rol. Houd overzicht en treed vanuit eigen kracht naar buiten om ook de balans in de relatie met de overheid te herstellen. Dat vereist moed, transparantie, meer eenheid in de sector en open communicatie. De financiële positie van zelfs corporaties staat onder druk. Pijnloze oplossingen zijn niet zomaar voorhanden. Door een goede vertaalslag naar de bedrijfsvoering met gepaste focus valt echter al veel te behalen.

Bron: relatiemagazine van Kolsloot Kadmos B.V., nr 5 april 2010.