De auditcommissie vervult een belangrijke rol binnen de RvC / RvT van een toegelaten instelling. Toch krijgt deze commissie niet altijd de aandacht die het verdient. De VTW vindt het echter van belang om de auditcommissie nog eens onder de aandacht van onze leden te brengen. Daarom heeft de VTW aan auteurs Hans van Vark en Ben Spelbos gevraagd een handreiking te schrijven over de rol van de auditcommissie.

De publicatie 'Professioneel intern toezicht met de auditcommissie' is een praktische gids voor de RvC's / RvT's over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie en hoe het intern toezicht hiermee om dient te gaan. Aan het einde doen de auteurs een aantal nuttige aanbevelingen. De publicatie sluit uiteraard aan op de eisen en bepalingen in de Woningwet, die op 1 julie 2015 in werking is getreden.

Wij wensen u veel leerzaam leesplezier toe.

Heino van Essen, voorzitter
Albert Kerssies, directeur