Deze publicatie behandelt het toezicht op het financieel beleid bij woningcorporaties en de rol en betekenis daarvan in de praktijk. De publicatie verscheen eerder in 2008. Deze versie is geactualiseerd naar de recente ontwikkelingen waaronder de Woningwet die op 1 juli 2015 in werking mis getreden.

Zonder een gedegen financieel beleid kan een toegelaten instelling niet blijven functioneren en kan haar maatschappelijke opdracht niet goed uitvoeren. Hoe houdt u daar toezicht op als commissaris? Wat dient u te weten? Deze publicatie doet u een handreiking om uw functie beter te kunnen uitoefenen.

De auteurs geven vanuit hun jarenlange ervaring en expertise een gedegen overzicht van de rol van de commissaris, de verhouding tussen de externe toezichthouder en de Raad en de financiële systemen en hoe te controleren en de risico’s te beheersen. Daarmee heeft u bagage in huis voor uw werk als toezichthouder in de corporatiesector, zowel in het toepassen van de regels alsook in houding en gedrag.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Heino van Essen, voorzitter
Albert Kerssies, directeur