‘Risicobeheersing- en controlesystemen’, een ingevoerd begrip en vrijwel elk bestuursverslag geeft hiervan een uiteenzetting. Anders is het met de daadwerkelijke uitwerking en implementatie, gestructureerd en voor alle betrokkenen praktisch hanteerbaar. Beheersing van risico’s is immers mensenwerk met alle consequenties van dien.

Doel is tot een samenhangend controlesysteem te komen dat de activiteiten van de organisatie als geheel omvat. In dat kader hanteren wij in de uitwerking een modelmatige benadering (COSO) gebruikmakend van een risicocontrole-matrix voor elk relevant proces.

Vanuit brede ervaring in de corporatiesector begeleiden wij u op maat bij: ontwerp, nadere uitwerking en implementatie van risicobeheer- en controlesystemen, gericht op blijvend resultaat.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.