Bij besturen is het goed kunnen omgaan met dilemma’s van groot belang. Voor toezichthouden is dat niet anders. In een complexer wordende omgeving, waarbij panelen kunnen verschuiven, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op kwaliteiten als inzicht, overzicht, betrouwbaarheid, integriteit en snelheid van handelen.

Opvattingen toetsen

Om adequate besluitvorming te bevorderen en te borgen, kan het helpen de eigen opvattingen te toetsen aan die van een deskundige buitenstaander. Als gewaardeerd sparringpartner dragen wij vanuit onze brede ervaring, graag bij aan de kwaliteit van uw besluitvorming.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.