Wij formuleren samen met u een op uw organisatie toegespitste toezichtvisie, een toezichtkader en toetsingskader. Omdat wij zowel in de woningcorporatie- als de zorgsector op dit vlak al een aanzienlijk track-record hebben opgebouwd, bieden wij u ook in dit geval zekerheid en ervaring.

Voor de zorgsector is de formulering en vastlegging van visie en kaders voorgeschreven in de governancecode 2017.

Toezichthouden is een vak

Zowel de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) als de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW) stimuleren voortdurend de professionalisering van hun leden. Een belangrijk aspect daarbij vormt de organisatie-eigen toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader. Deze geven duidelijkheid en openheid over hoe de interne toezichthouders hun rol zien ten opzichte van het bestuur en de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. De visie en kaders zorgen voor een zorgvuldige communicatie en informatie-uitwisseling met het bestuur en met andere interne en externe vertegenwoordigers van de organisatie.

Aanpak

  • Met onze aanpak borgen wij:
  • Inbreng van elk individueel lid van de raad
  • Inbreng van het bestuur
  • Agendering en gespreksleiding
  • Een werkbare vastlegging

Voor het formuleren van toezichtvisies, toezichtkaders en toetsingskaders bestaat een samenwerkingsrelatie met Ben Spelbos van Cyrus B.V., commissaris en toezichthouder bij meerdere instellingen in de not-for-profitsector.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.