Wij verzorgen de externe begeleiding bij de periodieke zelfevaluatie van toezichthouders. In de afgelopen jaren is een track-record opgebouwd in met name de woningcorporatie- en de zorgsector.

Toezichthouden is een vak

De opvatting dat toezichthouden een vak is, vindt meer en meer grond. Vakbekwaamheid vergt echter onderhoud en dat geldt ook voor het gedrag ten opzichte van collega’s en bestuur. Het is dan ook goed dat toezichthouders zo nu en dan met elkaar afstemmen of de onderlinge ‘fit’ nog bestaat en de toezichthoudende rol nog effectief en efficiënt vorm krijgt. Diverse codes geven in dat kader doelbewust richting aan zo’n zelfevaluatie door periodiek externe begeleiding daarvan voor te schrijven.

Externe begeleiding in drie varianten

Voor de externe begeleiding bij de periodieke zelfevaluatie bieden wij drie varianten aan, te weten:

  • Compact: voorgesprek met de bestuurder en een delegatie vanuit de raad
  • Tussenvariant: voorbereiding met behulp van een vragenlijst
  • Uitgebreid: voorgesprek met de bestuurder en elk lid van de raad

Aanpak

Met onze aanpak borgen wij de:

  • Inbreng van elk individueel lid
  • Inbreng van het bestuur
  • Agendering en gespreksleiding
  • Evaluatie met advies, vastgelegd in een verslag
  • Terugkoppeling aan het bestuur
  • Follow-up van de bevindingen uit de zelfevaluatie

Bij de evaluatie van interne toezichthouders bestaat een samenwerkingsrelatie met Ben Spelbos van Cyrus B.V., commissaris en toezichthouder bij meerdere instellingen in de not-for-profitsector.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.